18.02.2019

12. februārī notika EMPHASIS partneru tikšanās Turīnā ar interesētajām EU institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un lietotāju grupām par projektā sasniegtajiem  rezultātiem. Kopā ar citiem  lektoriem  http://www.emphasisproject.eu/latest_news_dett.php?id=48 Skola prezentēja projektā sasniegto,kā arī piedalījās ar posteriem.

No 13.-14. februārimTurīnā norisinājās EMPHASIS projekta partneru 6.tikšanās, piedaloties projekta vadītājam un ārējiem recenzentiem. Projekta pārskata sanāksme deva iespēju novērtēt projektā īstenoto 2015. - 2019. Skolas pārstāvji sanāksmē uzstājās, prezentējot iepriekšējā pārskata perioda darba rezultātus (37-48 mēnesis) un kopējā EMPHASIS projekta atklājumus un rezultātus.

 

07.02.2019

7. februārī Skolā notika akreditētas profesionālās pilnveides programmas "Lauksaimniecības kultūraugu barošanās" mācību noslēgums. Mācību kursu veiksmīgi apguva augkopības un mežsaimniecības speciālisti.

 

23.01.2019

22.janvārī kopā ar citiem lektoriem Skola nolasa lekciju “Precīzo Tehnoloģiju Skolā" apmācībās par "Augu aizsardzības līdzekļu precīzu un efektīva lietošanu" 

http://precizots.lv/lecture/augu-aizsardzibas-lidzeklu-preciza-lietosana/

 
 
21.12.2018

Ko darbam devi, tas simtkārt zels, un darbs vien tevi uz augšu cels!

/Rainis/

 

19.12.2018

2018. gada 10.-14. decembrī, Skola apmeklēja  sadarbības partnerus EMPHASIS projekta ietvaros Katalonijā un Spānijā. Pēc Lleida universitātes http://www.udl.cat/ kolēģu lūguma Skolas pārstāvji nolasīja maģistratūras studentiem un pasniedzējiem lekciju “Practical solutions and experience transfer options for EU pathosystems. EMPHASIS project (IPM and way of discovery. Heracleum ssp. Strategies for honey bees and oil seed growers. Ash dieback and relations to olive trees.)”. Apsekoja izmēģinājumus, iepazinās ar partneru paveikto (EMPHASIS H2020 un Euclid projektu ietvaros), kā arī viesojās 2000ha vīnogu saimniecībā. Apsekoja mandeļu, olīvkoku, persiku un citu augļukoku stādījumus, kukurūzu u.c. kultūras. Iepazinās ar to būtiskākajiem kaitīgajiem organismiem un apkarošanu, audzēšanas un mēslošanas tehnoloģijām. 

Almerijā / Agrobío, iepazinās ar partneru paveikto, noklausījās lekciju un Skolas pārstāvji dalījās ar pētījuma aktualitātēm projekta ietvaros “Practical solutions and experience transfer options for EU pathosystems. EMPHASIS project.” Viesojās Agrobío ražotnē, kur audzē kamenes un derīgos kukaiņus kaitēkļu apkarošanai. Apmeklēja tomātu un paprikas siltumnīcas, iepazīstoties ar audzēšanas tehnoloģijām un kaitīgo organismu integrētu apkarošanu.

 

30.10.2018

2018. gada 8.-11.oktobrī, EMPHASIS projekta ietvaros Skola apmeklēja sadarbības partnerus Apvienotajā Karalistē.                  Kembridžā / NIAB, http://www.niab.com/, iepazinās ar būtiskākajiem rapšu kaitēkļiem Apvienotajā Karalistē, apsekoja izmēģinājumus, iepazinas ar partneru veikto pavadošajās kultūrās, kā arī noklausijās lekciju.

Jorkā / FERA, https://www.fera.co.uk/, iepazinās ar darbu laboratorijās un viesojās 3000 ha saimniecībā, kur apsekoja ziemas rapša laukus dažādās attīstības stadijās. Pēc FERA kolēģu lūguma Skolas pārstāvji nolasīja iepriekš sagatavotu lekciju “Practical solutions and knowledge transfer options for EU pathosystems. EMPHASIS project. (Heracleum ssp. IPM and OSR seedling insects)”. Paldies Visiem Anglijas kolēģiem par lietišķo un vienlaicīgi sirsnīgo uzņemšanu.

26.10.2018

25. oktobri Skola piedalījās Latvijas Mežu sertifikācijas padomes sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silavu", rīkotajā 3.starptautiskajā konferencē “Dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana – Baltijas jūras reģiona valstu ekonomiskas attīstības  virzītājspēks”, kas notika Daugavpils Universitātē.

 

15.09.2018

Septembra sākumā Skola pabeidza divus pētījumus, iesniedzot praktiskas atziņas un secinājumus EMPHASIS projektam sadaļā par skujkoku saķnu trupi (Heterobasidion spp.) mežsaimniecībā. Pētījums ietver Latvijas zinātnieku /LSFRI Silava/ sasniegto, šīs ekonomiski nozīmīgās slimības ierobežošanā par infekcijas kritiskajiem periodiem Latvijas apstākļos, kā arī jaunas atziņas par slimības ierobežošanas iespējām projektā veiktajos izmēģinājumos un pētījumos.

 

21.08.2018

Augustā Skola pabeidz pētījumu un iesniedz praktiskas atziņas un secinājumus EMPHASIS projektam par parastā oša (Fraxinus excelsior) dzīvotspēju pilsētvidē un to bojāejas cēloņiem.

 

07.07.2018

Jūlijā Piedaloties XXVI Vispārējos Latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, dalībnieki iepin Latvijas bioloģisko daudzveidību savos vainagos. Sveiciens Visiem Valsts simtgadē!

 

04.06.2018

Skola EMPHASIS projekta ietvaros izstādājusi vadlīnijas latvāņu (Heracleum spp.) ierobežošanai, izmantojot integrētās augu aizsardzības metodes.  Vadlīnijas (16.-62.lpp.)  sniedz praktiskus un efektīvus risinājumus latvāņu ierobežošanai visai Eiropai, izmantojot Skolas pieredzi un veiktos izmēģinājumus Latvijā, Lietuvā un Čehijā. Latvāņi ir iekļauti Eiropas Komisijas nesen atjaunotā invazīvo sugu sarakstā.

 

 

Lapas