02.03.2017

http://www.emphasisproject.eu/upload/deliverables/file/EMPHASIS_NL3.pdf , kur atrodams raksts par Skolas organizēto zinātnisko konferenci ES valstīm Rīgā 29.11.2016 un darba rezultātiem projektā.

 
23.02.2017

22.februārī Viļņā pēc Lietuvas Vides ministrijas speciālistu uzaicinājuma Skola rīkoja semināru "Latvāņu ierobežošana, izmantojot integrētās augu aizsardzības metodes Lietuvā", daloties ar pozitīvo pieredzi EMPHASIS projekta ietvaros. Seminārā piedalījās 56 dalībnieki: zinātnieki, valsts iestāžu darbinieki, pašvaldību pārstāvji, mežsaimnieki, pakalpojumu sniedzēji, zemes īpašnieki.

http://www.am.lt/VI/index.php#a/18133

 

 

07.02.2017

2017.gada februāra "Saimniekā LV" publicējam rakstu par Latvijā atklāto latvāņu apkarošanas metodi un EMPHASIS projektu.

 

30.01.2017

27. janvārī Skolā notika akreditētas profesionālās pilnveides programmas "Lauksaimniecības kultūraugu barošanās"mācību noslēgums. Mācību kursu veiksmīgi apguva augkopības, lopkopības, mežsaimniecības speciālisti, kā arī Latvijas kooperatīvu agronomi.

 

20.01.2017

19.janvārī bitenieks un zemnieku saimniecības "Lielvaicēni" saimnieks Artūrs Grudovskis nolasīja lekciju "Bites šodien". Par aktuālajām Latvijas biškopības problēmām. Lekcijā un diskusijā tika aktualizēta biškopības un augkopības savstarpējās sadarbības un mijiedarbības nepieciešamība un nozīme abpusēji ilgtspējīgai ražošanai un videi. 

 

08.12.2016

6.decembrī Jelgavā, pēc Jelgavas novada pašvaldības uzaicinājuma, notika kārtējais Skolas rīkotais seminārs  „Latvāņu ierobežošana, izmantojot integrētās augu aizsardzības metodes” EMPHASIS projekta ietvaros, ko apmēklēja vairāk kā 55 interesenti t.sk. 22 pašvaldības. Paldies visiem par aktīvu dalību! 

 

01.12.2016

29.11.2016 EMPHASIS http://www.emphasisproject.eu/ projekta ietvaros, Rīgā http://www.lvm.lv/en/ notika pirmā Integrētās Audzēšanas Skolas organizētā zinātniskā konference Baltijas valstīm, Skandināvijai un citām ES valstīm: “Hogweed/Heracleum spp. containment with integrated pest management methods”, par latvāņu apkarošanu ar integrētajām augu aizsardzības metodēm.  76 dalībnieki no 9 valstīm piedalījās jaunās metodes prezentācijā un aktīvās diskusijās. Latvija ir pirmā un vienīgā valsts pasaulē, kur ir skaidrs kā apkarot latvāņus efektīvi pāris gados. Dalībnieki pārstāvēja zinātni, universitātes, zemes īpašniekus, mežsaimniekus, zemniekus, kooperatīvus, ministrijas, valsts iestādes, pašvaldības, pakalpojumu sniedzējus, mazos un lielos uzņēmumus u.c.

 

10.11.2016

Novembra "Saimniekā LV" publicējam rakstu par 2016. gadā Latvijā daudzviet konstatēto veldres iemeslu.

 

 

17.10.2016

Trešā EMPHASIS projekta tikšanās un pirmais darba pārskats notika 11.-14. oktobrī pie partnera  Regional Environmental Center Szentendre (Ungārija), kur laipni tika uzņemti arī pārējie konsorcija dalībnieki un EK.

 

 

29.09.2016

Skolas pārstāvji apmeklē ļoti labā līmenī organizēto starptautisko konferenci 28.09.2016 „Meža nozare bioekonomikai: iespējas un izaicinājumi klimata pārmaiņu gadsimtā” http://zalasmajas.lv/2016/09/08/notiks-nozimiga-konference-meza-nozares-...,

 

 

26.09.2016

6.decembrī Jelgavā Latvijas pašvaldības, zemju īpašnieki un apsaimniekotāji, kuriem ir aktuāla problēma ar latvāņiem, tiek aicināti uz semināru: "Latvāņu ierobežošana, izmantojot integrētās augu aizsardzības metodes". Seminārs notiek Eiropas Savienības Horizon 2020 pētniecības un inovāciju programmas projekta EMPHASIS ietvaros.

Pieteikšanās līdz š.g. 1.decembrim, aizpildot  Pieteikums semināram.

 

 

22.09.2016
Sveiciens mūsu klientiem, sadarbības partneriem un dibinātājiem Skolas dzimšanas dienā!
 
 
 

Lapas