05.05.2017

"Latvijas Avīze" publicējusi rakstu par latvāņu ierobežošanu. Publikācijā "Beidzot zina, kā izskaust latvāņus" attainota Skolas atklātā  integrētā metode, tās pielietošanu Latvijā un EMPHASIS projekta ietvaros  arī Lietuvā un Čehijā.

 

03.05.2017

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) sadarbībā ar Latvijas augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociāciju (LAALRUTA) rīkoja semināru par drošu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu. Skola semināra dalībniekiem nolasīja lekciju "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu ekspluatācija, nodrošinot augu aizsardzības līdzekļu efektivitāti un vides aizsardzību vienlaicīgi".

28.04.2017

27.aprīlī Skolā notika apmācības augu aizsardzības līdzekļu tirgotājiem un pēc sekmīga pārbaudījuma nokārtošanas tika iegūtas augu aizsardzības pārdevēju apliecības.

 

14.03.2017
13. martā sadarbībā ar VAKS http://www.vaks.lv/? Valmierā notika augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apmācības. Pēc sekmīga eksāmena nokārtošanas, operatori ieguva apliecības.  
 
13.03.2017

12.martā Jelgavā, LLU, Skola prezentēja EMPHASIS projektu un nolasīja lekciju par latvāņu ierobežošanu, izmantojot integrēto pieeju, Zviedrijas Lauksaimniecības Zinātņu universitātes maģistratūras programmas studentiem no Alnarpas. Jaunieši no dažādām pasaules valstīm (Zviedrijas, Čehijas, Vācijas, Lietuvas, Polijas, Rumānijas, Krievijas, Austrālijas, Kanādas, Kīnas, Taivānas) bija ieradušies Latvijā pieredzes apmaiņas braucienā, studējot starptautisko un nacionālo mežu politika.

 

02.03.2017

http://www.emphasisproject.eu/upload/deliverables/file/EMPHASIS_NL3.pdf , kur atrodams raksts par Skolas organizēto zinātnisko konferenci ES valstīm Rīgā 29.11.2016 un darba rezultātiem projektā.

 
23.02.2017

22.februārī Viļņā pēc Lietuvas Vides ministrijas speciālistu uzaicinājuma Skola rīkoja semināru "Latvāņu ierobežošana, izmantojot integrētās augu aizsardzības metodes Lietuvā", daloties ar pozitīvo pieredzi EMPHASIS projekta ietvaros. Seminārā piedalījās 56 dalībnieki: zinātnieki, valsts iestāžu darbinieki, pašvaldību pārstāvji, mežsaimnieki, pakalpojumu sniedzēji, zemes īpašnieki.

http://www.am.lt/VI/index.php#a/18133

 

 

07.02.2017

2017.gada februāra "Saimniekā LV" publicējam rakstu par Latvijā atklāto latvāņu apkarošanas metodi un EMPHASIS projektu.

 

30.01.2017

27. janvārī Skolā notika akreditētas profesionālās pilnveides programmas "Lauksaimniecības kultūraugu barošanās"mācību noslēgums. Mācību kursu veiksmīgi apguva augkopības, lopkopības, mežsaimniecības speciālisti, kā arī Latvijas kooperatīvu agronomi.

 

20.01.2017

19.janvārī bitenieks un zemnieku saimniecības "Lielvaicēni" saimnieks Artūrs Grudovskis nolasīja lekciju "Bites šodien". Par aktuālajām Latvijas biškopības problēmām. Lekcijā un diskusijā tika aktualizēta biškopības un augkopības savstarpējās sadarbības un mijiedarbības nepieciešamība un nozīme abpusēji ilgtspējīgai ražošanai un videi. 

 

08.12.2016

6.decembrī Jelgavā, pēc Jelgavas novada pašvaldības uzaicinājuma, notika kārtējais Skolas rīkotais seminārs  „Latvāņu ierobežošana, izmantojot integrētās augu aizsardzības metodes” EMPHASIS projekta ietvaros, ko apmēklēja vairāk kā 55 interesenti t.sk. 22 pašvaldības. Paldies visiem par aktīvu dalību! 

 

01.12.2016

29.11.2016 EMPHASIS http://www.emphasisproject.eu/ projekta ietvaros, Rīgā http://www.lvm.lv/en/ notika pirmā Integrētās Audzēšanas Skolas organizētā zinātniskā konference Baltijas valstīm, Skandināvijai un citām ES valstīm: “Hogweed/Heracleum spp. containment with integrated pest management methods”, par latvāņu apkarošanu ar integrētajām augu aizsardzības metodēm.  76 dalībnieki no 9 valstīm piedalījās jaunās metodes prezentācijā un aktīvās diskusijās. Latvija ir pirmā un vienīgā valsts pasaulē, kur ir skaidrs kā apkarot latvāņus efektīvi pāris gados. Dalībnieki pārstāvēja zinātni, universitātes, zemes īpašniekus, mežsaimniekus, zemniekus, kooperatīvus, ministrijas, valsts iestādes, pašvaldības, pakalpojumu sniedzējus, mazos un lielos uzņēmumus u.c.

 

Lapas