25.07.2013

 

Šī gada 23.jūlijā A/S „Latvijas Valsts Meži” rīkoja semināru „Latvāņa ierobežošanas metodes, to efektivitāte”. 

              

LVM projekta ietvaros, "Inegrētās Audzēšanas Skola" prezentēja jaunas un efektīvākas latvāņu apkarošanas metodes. Cīņā ar latvāņiem iesakot, kā vienu no svarīgākajiem instrumentiem, izmatot dabīgo bioloģisko daudzveidību. Projektā tiek apskatīti dažādi varinati kā latvāni nomācot, palīdzēt šajās teritorijās atgriezties iepriekš augušajām augu sugām.

 

Seminārā, Maritim Park Hotel Riga, piedalījās vairāk kā 100 intresenti no dažādām valsts un privātām institūcijām, vēlāk apskatot metodes arī Ķekavas novadā.

 

 

21.06.2013

 

 

 

17.06.2013

 

Agri stādītām kartupeļu šķirnēm 16.jūnijā ir konstatēta lakstu puve (Phytophthora infestants).

 

 

05.06.2013

4.jūnijā Skola piedalījās sadarbības partneru rīkotajā seminārā kartupeļu audzētājiem. Semināra tika diskutēts par sezonas aktualitātēm, kartupeļu audzēšanas problēmām un iespējamiem risinājumiem, kā arī tika pārrunāts par kartupeļu lakstu puves apkarošanu, izmantojot lēmuma atbalsta sistēmu sadarbībā ar Dacom datorprogrammu.

 

 

07.05.2013

Ābeļu kraupja askusporu izplatības kritiskais periods, 07.05.2013.

 

Dacom datorprogramma prognozē, ka saglabājoties siltam laikam un prognozētiem  nokrišņiem, iespējama  ābeļu kraupja (Venturia inaequalis) asku sporu izlidošana.

 

 

25.03.2013

Skola 21.martā  organizēja semināru augļkopjiem. Semināra galvenā tēma "Ābeļu kraupja apkarošana augļukokiem". Tika aktualizēti jautājumi  par ābeļu kraupja attīstību un izplatību un lēmuma atbalsta sistēmas pielietojumu augļudārzā, kā arī diskutēts par aktualitātēm gaidāmajā sezonā.

 

 

25.02.2013

21.-22.februārī Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, notika ikgadējā zinātnieku un lauksaimniecības speciālistu konference. Pasākumā  zinātnieki, agronomi, zemnieki un lauksaimniecības speciālisti klausījās zinātniskos referātus, apskatīja stenda referātus, uzdeva jautājumus un aktīvi debatēja par jaunākajiem zinātniskajiem pētījumumiem, praktiskās pieredzes novērojumiem un  arī lauksaimniecības izglītības problēmām un tās nākotni. Skola dārzkopības sekcijā uzstājās ar ziņojumu "Lēmuma atbalsta sistēmu pielietojums integrētajā lauksaimniecībā".

 

 

 

 

 

22.02.2013

21.-22.februārī Skola piedalījās Baltijas reģiona programmas 2007.-2013. gada projekta Baltic Deal starptautiskājā konferencē Rīgā. Pasākuma mērķis bija apspriest un dalīties pieredzē par agrovides pasākumu ieviešanu dažādās valstīs. Konference piedalījās dažādi lauksaimniecības speciāliālisti no Krievijas, Baltkrievijas, Polijas, Somijas, Dānijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas.

 

23.01.2013

Skolai Dacom konference ietvaros, 17. janvārī, bija iespēja iepazīties ar šī kooperatīva vienu no lielākajām nozarēm - graudkopību, kā arī sēklu sagatavošanu procesu pavasara sējai. Agrifirm ir lielākais Nīderlandes augkopības kooperatīvs ar kopējo apgrozījumu 2 miljardi Eiro, > 15'000 biedru, un > 3000 strādājošo.

 

 

Lapas