2020 Starptautiskais Augu Veselības Gads

Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) http://www.fao.org/plant-health-2020/en/ ir pasludinājusi 2020. gadu par Starptautisko Augu Veselības Gadu (IYPH). Tāds gads ir pirmo reizi cilvēces vēsturē, un tā ir iespēja palielināt globāli cilvēku izpratni par to, kādi kaitēkļi un slimības apdraud lauksaimniecību, mežsaimniecību un vidi, un kā kā augu veselības aizsardzība var palīdzēt mazināt badu, samazināt nabadzību pasaulē, aizsargāt vidi un veicināt valstu ekonomiko attīstību. Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā atrodama papildus informācija par plānotajiem pasākumiem Latvijā gada sākumā. http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-sabiedribai/starptautiskais-augu-veselibas-gads-2020.aspx

 

 

 

#AuguVeseliba #AuguVeselibasGads2020 #SAVG2020 #iyph2020 #planthealth #yearofplanthealth #iyph

 

 
 
Jaunumi