EMPHASIS projekta partneru ceturtā tikšanās BRNO

Ceturtā EMPHASIS projekta tikšanās notika 16.-19.maijā MENDEL universitātē http://mendelu.cz/en/ Brno (Čehija), kur laipni tika uzņemti visi pārējie konsorcija dalībnieki.

 

Jaunumi