EMPHASIS projekts atver majas lapu

EMPHASIS ir Eiropas Savienības Horizon 2020 pētniecības un inovāciju programmas ietvaros finansēts pētniecības projekts /Grants Nr.634179/, lai rastu risinājumus dabīgo un invazīvos kaitīgo organismu (kaitēkļi, slimības, nezāles), kaitējumam gan dabīgām ekosistēmām, gan saimniekošanas sistēmām (augkopībā, kultūru aizsardzībā, mežsaimniecībā, augļu dārzos u.c). Projektā kopā ar 22 partneriem no 10 valstīm piedalās arī Integrētās Audzēšanas Skola. Projekta vispārējais mērķis ir stiprināt Eiropas pārtikas drošības sistēmu, nodrošināt bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un ekosistēmu pakalpojumus, vienlaikus attīstot integrētus reaģēšanas pasākumus (praktiskus risinājumus), lai prognozētu, novērstu un aizsargātu lauksaimniecības un mežsaimniecības sistēmas no dabīgajiem un invazīvajiem kaitīgajiem organismiem http://www.emphasisproject.eu/

 

 

Jaunumi