Iznāk EMPHASIS projekta ceturtā ziņu lapa / ISSUE 04 July 2017