Jānis Āboliņš (27.10.1929 - 22.07.2015). Mūžībā aizgājis Latvijas izcilākais augu aizsargs.

85. dzīves gadā, mūžībā aizgājis, izcilākais Latvijas augu aizsardzības speciālists 70-tajos, 80-tajos un 90-tajos gados, ilggadējais Valsta augu aizsardzības dienesta (VAAD) vadošais augu aizsardzības speciālists Jānis Āboliņš. Viņš bija arī Latvijas Agronomu biedrības Sovera balvas laureāts. J. Āboliņa praktiskie padomi un risinājumi vairāk kā 50 gadus palīdzēja kā lauksaimiekiem lielražošanā, tā mazdārziņu īpašniekiem. Labsirbība, profesijas entuziasms un dzīvesprieks bija Viņa darba stills. Milzīgs Paldies Viņam par zināšanām, gaismu, domāšanu un atbalstu, ko viņš devis arī mums.

                                                   

 

Jaunumi