"Lauksaimniecības kultūraugu barošanās" mācību noslēgums.

7. februārī Skolā notika akreditētas profesionālās pilnveides programmas "Lauksaimniecības kultūraugu barošanās" mācību noslēgums. Mācību kursu veiksmīgi apguva augkopības un mežsaimniecības speciālisti.

 

Jaunumi