LVM seminārs „Latvāņa ierobežošanas metodes, to efektivitāte”.

 

Šī gada 23.jūlijā A/S „Latvijas Valsts Meži” rīkoja semināru „Latvāņa ierobežošanas metodes, to efektivitāte”. 

              

LVM projekta ietvaros, "Inegrētās Audzēšanas Skola" prezentēja jaunas un efektīvākas latvāņu apkarošanas metodes. Cīņā ar latvāņiem iesakot, kā vienu no svarīgākajiem instrumentiem, izmatot dabīgo bioloģisko daudzveidību. Projektā tiek apskatīti dažādi varinati kā latvāni nomācot, palīdzēt šajās teritorijās atgriezties iepriekš augušajām augu sugām.

 

Seminārā, Maritim Park Hotel Riga, piedalījās vairāk kā 100 intresenti no dažādām valsts un privātām institūcijām, vēlāk apskatot metodes arī Ķekavas novadā.

 

 

 

Jaunumi