Rīt Skolai - 6 gadi!

Daba bij brīnumu darītāja,

bet daba bij arī mācītāja.

Kas negribēja mācīties,

viņas brīnumus neredzēja.

Un vai tā nebija, ka dabas

lielā mācība bija darbs?

Tas ir nešķirams no dabas.

                           /Anna Brigadere/

Sveiciens mūsu klientiem, sadarbības partneriem un dibinātājiem Skolas dzimšanas dienā!

 

 

 

Jaunumi