Seminārs Vaivē “Invazīvo augu sugu izplatība un ierobežošana”

29. maijā Skola apmeklē labi organizēto semināru “Invazīvo augu sugu izplatība un ierobežošana”, Vaivē.  http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/lauki/seminars--invazivo-augu-sugu-izplatiba-un-ierob  Pirmajā daļā piedaloties debatēs un otrajā daļā praktisko demonstrējumu lauka apskatēs, kur tika demostrētas arī Skolas attīstītās efektīvās integrētās latvāņu ierobežošanas metodes.

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/gada-laika-cesu-novada-pieaugusas-latvanu-parnemtas-teritorijas.a320873/

 

 

Jaunumi