Skola izstrādā Eiropai vadlīnijas latvāņu ierobežošanai

Skola EMPHASIS projekta ietvaros izstādājusi vadlīnijas latvāņu (Heracleum spp.) ierobežošanai, izmantojot integrētās augu aizsardzības metodes.  Vadlīnijas (16.-62.lpp.)  sniedz praktiskus un efektīvus risinājumus latvāņu ierobežošanai visai Eiropai, izmantojot Skolas pieredzi un veiktos izmēģinājumus Latvijā, Lietuvā un Čehijā. Latvāņi ir iekļauti Eiropas Komisijas nesen atjaunotā invazīvo sugu sarakstā.

 

 

Jaunumi