Šogad konstatētās slimības var būtiski ietekmēt lauku pupu ražību.

Lauku pupas ir stauji augoša kultūra Latvijas laukos, pēdējo divu gadu laikā. Tomēr audzētājiem jāapzinās, ka par lauku pupu slimībām un kaitēkļiem vēl daudz jāmācās. Latvijā, lauku pupu sējumos šogad konstatētās slimības (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Verticillium spp., Uromyces viciae – fabe, Stemphylium spp., Peronospora viciae, Botrytis spp., Cercospora fabae, Ascochyta fabae u.c.) ir nozīmīgas, un dažas būtiski ietekmē lauku pupu ražību.  

 

 

Jaunumi