Turpinās augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju apmācības

16. oktobrī notika augu aizsardzības līdzekļu zināšanu atjaunošanas apmācības pārdevēju apliecību pagarināšanai, kur tirgotāji atbilstoši MK noteikumiem Nr. 147, iepazinās ar grozījumiem normatīvajos aktos augu aizsardzības jomā, jaunumiem un izmaiņām augu aizsardzības reģistrā, kā arī papildināja zināšanas par nelegālajiem vai viltotajiem AAL, darba aizsardzības prasībām un rīcību ārkārtas gadījumos, strādājot ar AAL.

Oktobrī un novembrī augu aizsardzības līdzekļu pārdevējiem Skolā notiks arī pamatapmācības, lai pēc Valsts augu aizsardzības dienesta organizēta pārbaudījuma nokārtošanas, sekmīgie varētu iegūtu  AAL pārdevēju apliecību.

 

 

Jaunumi