Klientiem

Skola saviem Klientiem sniedz dažāda veida lauksaimniecības un mežsaimniecības konsultācijas, aptverot gan audzēšanas, gan ražošanas, gan ekonomiskos aspektus. Skolas mērķis ir sniegt Klientiem iespējami pilnīgāku un profesionālāku izglītību un kosultācijas, aptverot modernākās pasaules tehnoloģijas un nezaudējot Latvijas vērtīgākās pašmāju atziņas vairāk kā simts gadu griezumā.

                                                    

Lietotāja pieslēgums