27.04.2018

25. aprīlī Skola piedalījās apaļā galda sanāksmē "H2020 projekti uz pierādījumiem balstītai  lauksaimniecības politikai" ES Parlamentā (Briselē), kuru organizēja EMPHASIS projekts un EUCLID projekts http://www.euclidipm.org/. Pasākumu vadīja Eiropas Parlamenta loceklis Džovanni La Via (Vides, Sabiedrības Veselības un Pārtikas Nekaitīguma Komiteja).

http://www.euclidipm.org/news-events-euclid-ipm/320-h2020-projects-for-e....

 

 

16.03.2018

12.martā Jelgavā, LLU, Skola iepazīstināja Zviedrijas Lauksaimniecības universitātes maģistratūras studentus un viņu pasniedzējus ar EMPHASIS projektu un latvāņu ierobežošanas iespējām, izmantojot integrēto augu aizsardzības metodi. Studējot starptautisko un nacionālo mežu politiku, maģistranti no 18 pasaules valstīm (Zviedrijas, Lietuvas, Brazīlijas, Rumānijas, ASV, Polijas, Vācijas, Beļģijas, Spānijas, Ķīnas, Islandes, Nīderlandes, Čehijas, Kanādas, Igaunijas, Austrālijas, Itālijas un Latvijas) bija ieradušies pieredzes apmaiņas braucienā Latvijā.

 

23.02.2018

22.februārī Skola ar stenda ziņojumu “Latvāņu ierobežošana, izmantojot integrētās augu aizsardzības metodes. EMPHASIS projekts”  piedalījās konferencē  “Līdzsvarota lauksaimniecība”.  

Skolas stenda referāts konferences dalībnieku balsojumā tika atzīts kā labākais no 30 posteriem konferencē.

 

16.02.2018

2017.gada novembrī Skola uzsāka jaunu profesionālās pilnveides programmu “Integrētā augu aizsardzība” un pirmās grupas mācību laikā notika programmmas akreditācija. Programma tika atzinīgi novērtēta no Valsts puses ar akreditāciju līdz 2024.gadam. 15.februārī programmas pirmais izlaidums. Apsveicam Absolventus!

 
13.02.2018

12.februārī (Brno/Čehijā) seminārā par invazīvajām sugām, ko rīkoja Mendelu Universitāte sadarbībā ar  Eiropas Parlamenta deputātu Pāvels Pods (Pavel Pod), Skola piedalījās ar iepriekš nosūtītu prezentāciju un stenda referātu "Hogweed/ Hercleum spp. containment with integrated pest managament (IPM) method 2015-2017".

 

23.01.2018

22.janvārī sadarbībā ar lauksaimnieku kooperatīvu VAKS Valmierā notika augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācības.

 

17.01.2018

Skolas jaunajā mācību programā "Integrētā augu aizsardzība" iekļauta tēma Derīgie kukaiņi, kur izmantota arī J. Piņgerota - Svešā 1927. gadā izdotā grāmata "Mūsu dārza kaitēkļi un viņu apkarošanas veidi" 

 

 

19.12.2017
                                 

        Re, arī zvaigznēs ierakstīts

       Tas pats, kas laukos plašos:

       Jāmeklē sudrabs, tas baltais,

       kas trīc Tepatās - mūsos pašos.

       /I.Ziedonis/

 
 
   Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus, veiksmīgu Jauno 2018.gadu!
 
 
 
18.12.2017
15. decembri Skolā notika akreditētas profesionālās pilnveides programmas "Lauksaimniecības kultūraugu barošanās"mācību noslēgums. Mācību kursu veiksmīgi apguva zemnieku saimniecību īpašnieki un saimniecību īpašnieku jaunā maiņa ar augstāko izglītību. 
 
 
23.11.2017

22. novembrī Kaķukrogā Vaivē, pēc Vaives pagasta pārvaldes ierosinājuma (Cēsu novads) notika Skolas seminārs: “Latvāņu ierobežošana, izmantojot integrētās augu aizsardzības metodes” EMPHASIS projekta ietvaros. Semināru apmeklēja vairāk kā 90 dalībnieki, kuru vidū bija pašvaldību pārstāvji, valsts iestāžu darbinieki, pētnieki, mežsaimnieki, zemes īpašnieki, agronomi, pakalpojumu sniedzēji u.c. no dažādiem Latvijas novadiem.

Paldies Vaives pagasta pārvaldei,  SIA "MB Grimons" un Visiem dalībniekiem par aktīvu dalību Seminārā!

 

15.11.2017

9. novembrī  II starptautiskajā konferencē "Meža ilgtspējīga apsaimniekošana Baltijas reģionā. Zeme un cilvēks – līdzsvarotā mijiedarbībā", ko rīkoja Latvijas Mežu sertifikācijas padome sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava", Skola piedalījās ar 2 EMPHASIS projekta posteriem.. https://www.lmsp.lv/single-post/2017/11/21/Foto-un-prezent%C4%81cijas-no-konferences-Zeme-un-cilv%C4%93ks---L%C4%ABdzsvarot%C4%81-mijiedarb%C4%ABb%C4%81

 

Lapas