12.02.2016

Pēc pašvaldību ierosinājuma 9.februārī Vaives pagastā un 10.febrauārī Barkavā  Skola organizēja seminārus "Latvāņu ierobežošana, izmantojot integrētās augu aizsardzības metodes". Seminārus apmeklēja vairāk kā 100 dalībnieku: pašvaldību pārstāvji,  mežu un zemju īpašnieki un apsaimniekotāji. Seminārs notika Eiropas Savienības Horizon 2020 pētniecības un inovāciju programmas projekta EMPHASIS ietvaros.

Semināra norisi atspoguļoja Vidzemes reģionālā televīzija un LTV1, ko varat noskatīties šeit:

https://www.youtube.com/watch?v=PpdpcfevutQ

Paldies visiem par aktīvu dalību semināros!

 

08.02.2016

5.februāri Skolā notika akreditētas profesionālās pilnveides programmas "Lauksaimniecības kultūraugu barošanās" mācību noslēgums. Mācību procesā tika iegūtas un papildinātas zināšanas par lauksaimniecības kultūraugu barošanos un mēslošanas jautājumiem. Mācību kursu veiksmīgi apguva dārzkopības, mežsaimniecības, lauksaimniecības un lopkopības nozares speciālisti, kā arī Latvijas kooperatīvu agronomi.

 

25.01.2016

20.-.22.janvārī Briselē notika  Horizon 2020  ietvaros projekta "Effective Management of Pests and Harmful Alien Species – Integrated Solutions - EMPHASIS” dalībnieku otrā tikšanās, vairāk kā 20 partneri no 10 valstīm, tai skaitā arī Skola. Tika vērtēts pirmā gadā paveiktais, kā arī apspriesta un precizēta projekta turpmākā darbība.

                                                                               

23.12.2015

Mēs uzslējām eglīti –

Dzīvu zaļu trepīti,

Pa kuru svecītes augšup skrej,

Lai paskatītos,

Lai paraudzītos

Visapkārt līdz pašai pamalei. (M.Cielēna)

 

 

16.12.2015
Šobrīd lauka pupas (Vicia faba) ir aktuāls kultūraugs sējumu struktūrā ne tikai Eiropas Savienības prasību dēļ. Tās ir labs priekšaugs labībai un proteīniem bagāta lopbarība. Pēdējo trīs gadu laikā lauka pupu audzēšanas platības Latvijā krietni palielinājušās. Līdz ar to audzis tām specifisko kaitīgo organismu (kukaiņu un slimību) izplatības risks. 2015. gada sezonā novērota plaša pupu sēklgrauža – Bruchus rufimanus   invāzija, kas iepriekšējos gados tika novērota tikai atsevišķos gadījumos. Raksts
 
 
11.12.2015

10. decembrī, jaunajā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1,Rīgā, notika prakstiska konference “Programma Apvārsnis 2020 Latvijā – sasniegtais un iespējas”, ko organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra. Konferencē piedalījās arī Skolas pārstāvji.

http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/prog...

 

07.12.2015

1.decembrī Stendes Graudaugu selekcijas institūtā, 2.decembrī Siguldas pagasta Kultūras namā, un  3.decembrī Jaunkalsnavā, LVM Sēklas un stādi, Skola organizēja seminārus "Latvāņu ierobežošana, izmantojot integrētās augu aizsardzības metodes", kur kopā piedalījās ap 200 ieinteresēto. Starp tiem vairāk kā 55 Latvijas pašvaldību pārstāvji, kā arī mežu un zemju īpašnieki, un apsaimniekotāji, kuriem ir aktuāla problēma ar latvāņiem. Seminārs notika Eiropas Savienības Horizon 2020 pētniecības un inovāciju programmas projekta EMPHASIS ietvaros. Paldies visiem dalībniekiem par aktīvo piedalīšanos un atzinīgajiem vārdiem par semināra norisi.

10.11.2015

4. - 6. novembrī notika Meža nozares zinātniskā konference „Zināšanās balstīta meža nozare”, kas bija ļoti labi organizētā, apmeklēta, un sniedza vērtīgu informāciju par zinātni meža nozarē šodien ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Konferenci organizēja Latvijas Valsts mežzinātnes institūts ''Silava'', Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts, SIA ''Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts'', Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža nozares kompetences centrs un akciju sabiedrība ''Latvijas valsts meži''.  https://drive.google.com/file/d/0B_cPAeeFPI52Y19yWWFBQTB5b2c/view?pli=1

 

 

23.10.2015

Latvijas pašvaldības, zemju īpašnieki un apsaimniekotāji, kuriem ir aktuāla problēma ar latvāņiem, tiek aicināti uz semināru: "Latvāņu ierobežošana, izmantojot integrētās augu aizsardzības metodes". Seminārs notiek Eiropas Savienības Horizon 2020 pētniecības un inovāciju programmas projekta EMPHASIS ietvaros. Seminārs būs praktisks ar konkrētiem piemēriem no attiecīgajiem Latvijas novadiem, ar jaunākajām atziņām, un būtiski citādu pieeju latvāņu apkarošanas metodēs, 

Pieteikšanās līdz šī gada 20.novembrim, aizpildot  Pieteikums semināram .

 

 

21.09.2015

17.septembrī Kalsnavā, LVM kokaudzētavā, notika Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas (EPPO) sanāksmes ietvaros, zinātniskais kolokvijs par augu aizsardzību mežsaimniecības nozarē, kuru organizēja Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) sadarbībā ar A/S „Latvijas valsts meži” un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu „Silava”. Kolokvijā piedalījās mežsaimniecības jomas zinātnieki no Latvijas, Lielbritānijas, Francijas, Dānijas, Austrijas, Krievijas un citām valstīm ar prezentācijām par zinātnisko pētījumu rezultātiem, kā arī 21 EPPO dalībvalstu augu aizsardzības organizāciju vadītāji, pārstāvji no Ziemeļamerikas Augu aizsardzības organizācijas (NAPPO) un Eirāzijas Ekonomiskās komisijas. http://archives.eppo.int/MEETINGS/2015_conferences/council_colloquium.htm

 

 

28.08.2015

Ik gadu Latvijas Mikologu biedrība, kurā apvienojušies gan profesionāli sēņu pētnieki, gan amatieri un vienkārši interesenti, izraugās Gada sēni. Šogad tādā godā tikusi lielā pergamentsēne, kas aug klājeniski uz nedzīvas skujukoku koksnes (nozāģētiem vai izgāztiem stumbriem, celmiem, ciršanas atkritumiem), taču nekad - uz dzīva koka. Vecumā, lielā pergamentsēne, atgādina ap koksni aptītu sviestpapīru, no kā arī cēlies nosaukums. Dabā lielā pergamentsēne sekmīgi konkurē ar sakņu piepi, kura bojā dzīvu koksni un ar to nodara ievērojamus zaudējumus mežsaimniecībai.  

 

31.07.2015

EMPHASIS ir Eiropas Savienības Horizon 2020 pētniecības un inovāciju programmas ietvaros finansēts pētniecības projekts /Grants Nr.634179/, lai rastu risinājumus dabīgo un invazīvos kaitīgo organismu (kaitēkļi, slimības, nezāles), kaitējumam gan dabīgām ekosistēmām, gan saimniekošanas sistēmām (augkopībā, kultūru aizsardzībā, mežsaimniecībā, augļu dārzos u.c). Projektā kopā ar 22 partneriem no 10 valstīm piedalās arī Integrētās Audzēšanas Skola. Projekta vispārējais mērķis ir stiprināt Eiropas pārtikas drošības sistēmu, nodrošināt bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un ekosistēmu pakalpojumus, vienlaikus attīstot integrētus reaģēšanas pasākumus (praktiskus risinājumus), lai prognozētu, novērstu un aizsargātu lauksaimniecības un mežsaimniecības sistēmas no dabīgajiem un invazīvajiem kaitīgajiem organismiem http://www.emphasisproject.eu/

 

Lapas