Savstarpējā atbilstība

Skola sniedz konsultāciju pakalpojumus lauksaimniekiem, saistībā ar Savstarpējas atbilstības prasībam, Savstarpējās atbilstības jomās, pamatojoties uz Padomes Regulas Nr.1782/2003 minētajām obligātās pārvaldības prasībam un šīs Regulas Grozījumiem un Pielikumiem, ka arī Latvijas MK noteikumiem.

 

Savstarpējās atbilstības konsultācijas skola sniedz sadarbojoties ar:        

     SIA “Sūbru Lauks”,

“Vidzemes agroekonomiskā kooperatīvā sabiedrība

SIA “Vidzemes Veterinārais serviss”,

SIA “Meža īpašnieku konsultatīvais centrs”

 

 www.lad.gov.lv    Atzīto savstarpējās atbilstības konsultāciju pakalpojumu sniedzēju reģistrs