Karstums un sausums maijā ļoti labvēlīgs dažu kaitēkļu sugu attīstībai

Sausums un paaugstinātā gaisa temperatūra maijā, labvēlīgi ietekmējusi dažu kaitēkļu masveida savairošanos. Sevišķi pilsētvidē novērojama Latvijas apstākļos neredzēti Tīklkožu (Yponomeuta spp.) kāpuru (2.att.) notīti koki un krūmi  (ābeles, pīlādži, plūmes, klintenes, vilkābeles (4.att), ievas u.c.). Šādos laika apstākļos labi jūtas arī Skarabeju (Scarabaeidae) dzimtas vaboles: Smirdīgā rožvabole (Oxythyrea funesta)Dārza vabole (Phyllopertha horticola), maijvaboles u.c., kas šobrīd barojas un gatavojas olu dēšanai (1.un 3.att). Tāpat arī Liliju lapgrauži (Lilioceris lili) (5.att) un citi kaitēkļi. Svarīgi novērtēt laika apstākļus un izprast kaitēkļu iespējamo savairošanos, kā arī veikt profilaktiskos pasākumus.

  

 

Jaunumi