Skolā lekcija "Bites šodien"

19.janvārī bitenieks un zemnieku saimniecības "Lielvaicēni" saimnieks Artūrs Grudovskis nolasīja lekciju "Bites šodien". Par aktuālajām Latvijas biškopības problēmām. Lekcijā un diskusijā tika aktualizēta biškopības un augkopības savstarpējās sadarbības un mijiedarbības nepieciešamība un nozīme abpusēji ilgtspējīgai ražošanai un videi. 

 

Jaunumi